Our main business areas
Tjenester
Om oss
Kursportal
Referanseprosjekter
Karriere
Kontakt
Nyheter
Ledelse
Våre virksomhetsområder
Misjon, mål og verdier
Våre leveranser
En partner for framtiden

VÅRE VIRKSOMHETSOMRÅDER

Petrolink leverer tjenester for prosjekters totale livsløp, dvs. fra utvikling og bygging gjennom oppstart og drift til nedstengning. Hovedfokus er på fasene Driftsforberedelser, Driftsgjennomføring og Driftsstøtte, som også er våre hovedvirksomhetsområder.

DRIFTSFORBEREDELSER

Fra strategier, tekniske studier og arbeidsprosesser til feilfri oppstart

Grundige driftsforberedelse er essensielt for å optimalisere drift, møte produksjonsmålog innfri HMS&K-krav. Petrolink har den erfaring og kompetanse som skal til for å delta i prosjekter fra konseptunnfangelse og feltutvikling gjennom fabrikasjon, installasjon og mekanisk ferdigstillelse til klargjøring og oppstart av drift.
support

DRIFTSGJENNOMFØRING

Ledelse, tekniske tjenester og driftssikring for alle typer anlegg

Det viktigste målet for enhver interessent i utnyttelse av naturressurser er at driften er effektiv og sikker. Petrolink leverer alle tjenester som kreves for å utvikle og vedlikeholde driftsstrategier, organisasjonsplaner og arbeidsprosedyrer. Vi er klare til å delta i pågående operasjoner samt ta driftsmessig ansvar gjennom entreprisebaserte oppdrag. Vi har deltatt i driftsoppgaver gjennom mange år ved å levere en rekke tjenester for å øke verdier og samtidig forbedre ytelse og redusere risiko. 
documents

DRIFTSSTØTTE

Fra opplæring, dokumentasjon og personellassistanse til maksimal regularitet

Anlegg i drift krever kontinuerlig tilsyn for å opprettholde og forbedre effektivitet og sikkerhet, slik at den tekniske integriteten blir ivaretatt til enhver tid. Petrolink har betydelige personellressurser med den kompetanse, erfaring og innsikt som er nødvendig for en rekke sentrale oppgaver innen driftsikring. Det omfatter oppgaver fra konseptstudier og modifikasjonsforberedelser til tekniske løsninger klare for iverksettelse
simulator