Our deliverables
Tjenester
Om oss
Kursportal
Referanseprosjekter
Karriere
Kontakt
Nyheter
Ledelse
Våre virksomhetsområder
Misjon, mål og verdier
Våre leveranser
En partner for framtiden

VÅRE LEVERANSER


"Å levere flerfaglige tjenester gjennom vår sterke ressursbase basert på kompetanse og erfaring for å støtte våre kunder i å oppnå økt verdiskapning og forbedrede resultater"

 
Enten det dreier seg om aktiviteter i forbindelse med feltutvikling, modifikasjoner eller nedstengning er Petrolink klar til å bistå med driftsrelaterte oppgaver. Vi forstår kravene som gjelder for drift ut fra mange års erfaring fra drift av anlegg, systemer og utstyr for offshore- så vel som landbaserte anlegg. Våre referanselister omfatter også miljøtiltak, som anlegg for karbonfangst og kraftproduksjon.

Vår arbeidsform er basert på samhandling ved kombinasjon av dine og ditt selskaps anleggskunnskaper og vår driftsmessige erfaring, beste praksis samt utprøvede teknologi og metoder.

Petrolinks virksomhetsområder er:

 • Driftsforberedelser, dvs. sikre ferdigstillelse for igangsettelse
 • Driftsgjennomføring, dvs. gjennomføre driftsoppgaver trygt og sikkert
 • Driftsstøtte, dvs. assistere og forbedre pågående driftsoppgaver

Petrolink leverer tjenester som:

 • Sikrer integritet av utstyr og møter krav til driftsregularitet, pålitelighet og driftsmessige forventninger
 • Stimulerer til samarbeid mellom operatørselskaper og leverandører
 • Viser fremragende resultater innen HMS&K

Våre tjenester er driftsorienterte:

 • Redusere tid til produksjonsstart
 • Sikre høye produksjonsrater og høy produksjon
 • Optimalisere produksjon og forbedre reservoarutnyttelse
 • Redusere investerings- og driftsutgifter
 • Forbedre sikkerhet og miljøvennlighet
 • Sikre samarbeid mellom operatør, kontraktører og leverandører
 • Stimulere til samarbeid mellom eiere, operatører, kontraktører og andre deltakere
 • Forbedre informasjonsdeling og beslutningsprosesser
 • Redusere driftsrisiki og forbedre anleggsintegritet