Mission, goals and values
Tjenester
Om oss
Kursportal
Referanseprosjekter
Karriere
Kontakt
Nyheter
Ledelse
Våre virksomhetsområder
Misjon, mål og verdier
Våre leveranser
En partner for framtiden

MISJON, MÅL OG VERDIER

Misjon:

"Å være en ledende leverandør av driftstjenester til olje- og gassindustrien og andre energisegmenter" 
 
Vi leverer tjenester til en rekke industrisegmenter:

 • Olje og gass

- Offshore
- Subsea
- Landbasert inkl. LNG

 • Rafinerier og petrokjemi
 • Kraftproduksjon
 • Prosess og industri
 • Fornybart
 • Karbonfangst
 • Andre segmenter

Vårt mål er å være:

 • Være en foretrukken og langtids partner for våre kunder
 • Levere kvalitetstjenester gjennom fremragende planlegging og gjennomføring av aktiviteter  - alltid med sterkt fokus på HMS&K, kostnad/nytte-forhold og effektivitet
 • Utøve en inkluderende bedriftskultur med entusiastiske medarbeidere som har de beste kunderelasjoner
 • Tilby attraktive arbeidsplasser med utfordrende muligheter basert på høy kompetanse og sterk faglig integritet
 • Gjennomføre prosjekter effektivt med resultatskapende og kostnadseffektive aktiviteter for våre kunder
 • Være attraktiv for våre eiere ved å levere forventet avkastning.

Vi skal anerkjennes for at vi:

 • Tilfører verdier til våre kunders gjennom tjenestene vi utfører
 • Leverer optimaliserte tjenester og tekniske løsninger
 • Tilbyr generiske og skreddersydde løsninger som innfrir forventninger
 • Har en dynamisk og fleksibel organisasjon alltid rede til å samarbeide med våre kunder
 • Leverer tjenester og løsninger som møter anerkjente standarder, prosedyrer og gjennomføringsmessige rutiner og beste praksis inkludert avtalte krav til HMS&K
 • Har finansiell styrke og soliditet