Management
Tjenester
Om oss
Kursportal
Referanseprosjekter
Karriere
Kontakt
Nyheter
 » 
Om oss
 » 
Ledelse
Ledelse
Våre virksomhetsområder
Misjon, mål og verdier
Våre leveranser
En partner for framtiden

Ledelse

Dag Nedrum
Konsernsjef
M: +47 906 84 522
D: +47 51 30 00 10
E: dag.nedrum@petrolink.no

Wenche H. D. Nedrum
Konserndirektør - Konsernstab og tjenester
M: +47 911 35 763
D: +47 51 30 00 70
E: wenche.nedrum@petrolink.no

Lars Engvik
OR&A Manager

M: +47
D: +47 51 30 00 30
E: lars.engvik@petrolink.no