A long term partner
Tjenester
Om oss
Kursportal
Referanseprosjekter
Karriere
Kontakt
Nyheter
Ledelse
Våre virksomhetsområder
Misjon, mål og verdier
Våre leveranser
En partner for framtiden

EN PARTNER FOR FRAMTIDEN

Ett av våre strategiske mål er å være en foretrukken partner for framtiden for våre kunder, som skal oppnås gjennom leveranse av kvalitetstjenester som overstiger forventninger.

Vi vil oppnå slikt mål gjennom:
 
  • Bruk av profesjonelt og faglig kompetent personell
  • Sikre full støtte fra selskapets ledelse til alle aktiviteter
  • Drive utstrakt samarbeid i forhold til kunder og andre deltakere
  • Gjennomføre kontinuerlige forbedringskampanjer internt

Petrolink leverer tjenester og løsninger i henhold til anerkjente standarder, prosedyrer og fagarbeid. Vi integrerer beste industripraksis og forholder oss til myndighetspålagte og avtalte HMS&K-krav.

Petrolink er sertifisert i henhold til Kvalitetstyringsystemet ISO 9001:2015, Miljøstyringsystemet ISO 14001:2015 og Styringsystemet for arbeidsmiljø ISO 45001:2018.

Petrolink er registrert i innkjøpssystemet EPIM

iso og epim