About us
Tjenester
Om oss
Kursportal
Referanseprosjekter
Karriere
Kontakt
Nyheter
 » 
Om oss
Ledelse
Våre virksomhetsområder
Misjon, mål og verdier
Våre leveranser
En partner for framtiden

OM OSS

Petrolink drifter plattformer, havbunnsanlegg og flytende produksjonsenheter til havs, olje- og gassterminaler på land, raffinerier og prosessanlegg inkludert LNG-terminaler samt anlegg for kraftproduksjon og karbonfangst. I tillegg leverer vi tjenester knyttet til konseptvalg, driftsforberedelser, driftsstøtte og beredskap. Våre kunder er først og fremst operatørselskaper og rettighetshavere i Norge og internasjonalt. Vi har kontorer i Stavanger, Aberdeen, Doha og Kuala Lumpur.

Petrolink er organisert som et konsern med tre forretningsenheter:
 
 • Driftsstøtte
 • Driftstjenester
 • Tekniske tjenester

Petrolink leverer tjenester og løsninger innen følgende områder:

 • Driftssikring og rådgivning
 • Driftsdokumentasjon
 • Driftsledelse og driftsgjennomføring
 • Kompetansesikring
 • Simulatortrening
 • Sikkerhets- og beredskapstrening
 • Vedlikeholds- og inspeksjonsteknologi
 • Prosessteknologi
 • Prosessikkerhet og risikovurdering
 • Personellassistanse
 • Prosjekttjenester
 • Integrerte operasjoner
 • E-læring

Petrolink ble etablert i 1990 og har i dag over 100 ansatte med bred kompetanse og erfaring fra langsiktige strategiske til daglige praktiske oppgaver. Våre tjenester er feltorienterte, kundetilpassede og dekker hele livsløpet i prosjekter - alltid for å maksimere driftsytelse, leveringsevne og sikkerhet.