News
Tjenester
Om oss
Kursportal
Referanseprosjekter
Karriere
Kontakt
Nyheter
 » 
Nyheter
28 mai 2021

Vi er glade for å kunngjøre at vårt ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø er sertifisert i samsvar med ISO 9001: 2015...

24 september 2018

 Vi er glade for å kunngjøre at vårt styringssystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø er sertifisert i samsvar med ISO 9001: 201...

15 januar 2018

Petrolink har signert rammeavtale med OMV for levering av driftsstøtte og operasjonell rådgivning. Petrolink har signert rammea...

21 desember 2017

Markedet er I bedring og Petrolink trenger personell. Se menyvalg Karriere for ledige stillinger.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Petrolink har signert rammeavtale med OMV for levering av driftsstøtte og operasjonell rådgivning.

15 januar 2018

Petrolink har signert rammeavtale med OMV for levering av driftsstøtte og operasjonell rådgivning.

Petrolink har signert rammeavtale med OMV for levering av driftsstøtte og operasjonell rådgivning i konseptvalg-, driftsforberedelses-, ferdigstillelses-, og i driftsettelsesfasen for deres Wisting-felt som planlegges bygget ut i Barentshavet.

OMV (Norge) AS er operatør for feltet og har med seg Statoil Petroleum, Idmitsu Petroleum Norge og Petoro som partnere. I dag har selskapet en rekke lisenser på norsk sokkel, hvorav flere egenopererte. Arbeidsomfanget vil bli nærmere avklart gjennom prosjektet og vil bli utført i Petrolinks lokaler på Forus.  

Petrolink er veldig fornøyd med den tilliten OMV har vist oss ved tildeling av denne rammeavtalen sier daglig leder av Petrolink, Dag Nedrum. Avtalen er den første kontrakt selskapet signerer med OMV og Petrolink vil til enhver tid tilpasse personell og kompetanse til de leveransene som skal leveres for å oppnå en best mulig løsning for OMV.

Petrolink støtter drift av plattformer, havbunnsanlegg og flytende produksjonsenheter til havs, olje- og gassterminaler på land, raffinerier og prosessanlegg inkludert LNG-terminaler, samt anlegg for kraftproduksjon og karbonfangst. I tillegg leverer vi tjenester knyttet til konseptvalg, driftsforberedelser, driftsstøtte og beredskap. Våre kunder er først og fremst operatørselskaper og rettighetshavere i Norge og internasjonalt. Vi har kontorer i Stavanger, Aberdeen, Doha og Kuala Lumpur.

Kontaktpersoner:
Driftsdirektør, Rune Reinertsen, +47 51 30 00 20 eller +47 409 13 075
Adm. direktør, Dag Nedrum, +47 51 30 00 10 eller +47 906 84 522

omv norway wisting 01