News
Tjenester
Om oss
Kursportal
Referanseprosjekter
Karriere
Kontakt
Nyheter
 » 
Nyheter
28 mai 2021

Vi er glade for å kunngjøre at vårt ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø er sertifisert i samsvar med ISO 9001: 2015...

24 september 2018

 Vi er glade for å kunngjøre at vårt styringssystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø er sertifisert i samsvar med ISO 9001: 201...

15 januar 2018

Petrolink har signert rammeavtale med OMV for levering av driftsstøtte og operasjonell rådgivning. Petrolink har signert rammea...

21 desember 2017

Markedet er I bedring og Petrolink trenger personell. Se menyvalg Karriere for ledige stillinger.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Årets ISO-sertifisering gjennomført hos Petrolink.

3 november 2017

Årets ISO-sertifisering er nå gjennomført hos Petrolink med ingen avvik. Kun ett mindre forbedringsforslag ble registrert.

Alle våre sertifikater, ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 videreføres således.

iso2015 60